Naši technici jsou oprávněni pro provoz dronu jako provozovatele bezpilotních zařízení vedeni u Úřadu pro civilní letectví. 

 REVIZE A KONTROLY STŘECH DRONEM                        

Nově poskytujeme kontroly střešních krytin a okapových  svodů u sedlových střech. 

* bez lešení, žebříků a dalšího vybavení 

* bez rizika nehod nebo pracovního úrazu 

* časová nenáročnost snímání je oproti klasické revizi mimimální 

* Výstupem vizuální kontroly je soubor fotografií a videozáznamů včetně protokolu o případných zjištěných závadách 

V rámci naší technické správy, pravidelné kontroly střech dronem ZDARMA.

Nový způsob rozúčtování: celkové náklady na vytápění se rozdělí na složku základní ve výši 40-60 % a to podle energetické náročnosti budovy. Tuto složku lze upravit o 10% nahoru/dolů rozhodnutím orgánu SVJ.

ZMĚNA VYHLÁŠKY V ROZDĚLENÍ NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ 

Dne 01.01.2024 se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. 

Vyhláška mění pouze pravidla pro rozdělování nákladů na teplo pro vytápění, nikoliv pro rozúčtování nákladů na teplou vodu. Pravidla pro nové rozdělění nákladů se použijí až na zúčtovací období 2024, tj. provedené v r. 2025! Rozúčtování se týká pouze domů s centrální dodávkou tepla. 

Základní složka se bude stanovovat podle energetické náročnosti budovy, bude potřeba zkontrolovat platnost Energetického průkazu, který má platnost 10let. V případě, že došlo k energetickým změnám budovy (zateplení, výměna oken atd.) je třeba průkaz vždy aktualizovat!

Smlouvu s poskytovatelem služeb pro SVJ rádi zajistíme. 

OD 01.01. 2024 BUDE LEGISLATIVNÍ POVINNOST poskytovat měsíční informace o spotřebě tepla a teplé vody uživatelům bytů dle novely zákona č.76/2013 Sb. Povinnost předávat měsíční informace o spotřebě je jednoznačně na straně poskytovatele služeb. Tím je myšleno SVJ. 

Tyto služby poskytuje např. firma ista Česká Republika na portále ista24.cz nebo firma Techem na můjtechem-portál. 

Dokumenty budou generovány vždy jednou měsíčně. Portál bude dle smlouvy zároveň zpřístupněn uživatelům bytových jednotek s informacemi o měsíčních spotřebách za bytovou jednotku.

Vyhláška umožňuje sdílení elektřiny prostřednictvím zavedení vůdčího odběrného místa, které bude v bytovém domě jediné a připojen k němu bude společný zdroj. Přes toto odběrné místo budou realizovány, resp. prodávány, také přebytky v domě nespotřebované elektřiny (přetoky) z domu do sítě. Vedle vůdčího odběrného místa ale budou stále fungovat i přidružená odběrná místa, která zůstanou jednotlivým bytům. Ty si tedy budou moci nadále vybírat vlastního dodavatele a také ochrana spotřebitele u nich zůstane nedotčena.

ERÚ SCHVÁLIL FOTOVOLTAIKU SPOLEČNĚ VYROBENÉ ELEKTŘINY V BYTOVÝCH DOMECH 

Pokud se lidé v bytovém domě rozhodovali pro instalaci společného zdroje pro výrobu elektřiny, měli dosud oproti rodinným domům jen omezené možnosti. Energetický zákon ani jiný právní předpis totiž neumožňoval sdílení společně vyrobené elektřiny mezi jednotlivé domácnosti. Nyní se blýská na lepší časy. Rada Energetického regulačního úřadu (ERÚ) schválila novelu vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, která umožní sdílení společně vyrobené elektřiny v bytových domech.


Zvolený přístup zároveň umožní vybudovat společný zdroj i tam, kde by s jeho instalací nesouhlasili někteří vlastníci bytů či podílníci družstva. Projektu se totiž mohou účastnit jen ti, kteří o to projeví zájem

CENA TEPELNÉ ENERGIE 2024 - KH Tebis s.r.o. oznamuje, že s účinností od 01.01.2024 základní cena tepelné energie zůstává na stejné výši 707,73 Kč bez DPH za 1 GJ. Mění se pouze sazba DPH z 10% na 12%. Cena za 1GJ včetně (DPH 12%) = 792,66 Kč.                                          

CENA VODNÉHO A STOČNÉHO 2024 - Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč oznamuje, že cena vodného bude účtována za 1m3 ve výši 67,20 Kč. Cena stočného za 1m3 ve výši 64,80 Kč. Uvedené ceny jsou včetně DPH (12%)

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ A VYÚČTOVÁNÍ MUSÍ SVJ NOVĚ PODAT JEN ELEKTRONICKY 

Do 31.03.2023 jsou nově zřizovány datové schránky společenstvím vlastníků jednotek, ale také dalším spolkům a podnikajícím fyzickým osobám. 

Důsledkem je povinná elektronická komunikace s finančním úřadem, a to v předepsaném xml formátu. Podávat přiznání a vyúčtování v tištěné podobě je možné podat pouze do doby zpřístupnění datové schránky.