EKONOMICKÁ SPRÁVA 

 • Evidence vlastníků jednotek
 • Předpis fondu oprav
 • Evidence nákladů společenství
 • Evidence dlužníků, upomínky
 • Příprava podkladů pro právní vymáhání
 • Roční vyúčtování služeb
 • Vypořádání přeplatků a nedoplatků
 • Hrazení dodavatelských faktur
 • Ekonomické přehledy domu
 • Posouzení skladby fondů
 • Vystavení podkladů pro obchodní rejstřík
 • Zajištění pojištění nemovitosti a výboru
 • Účast na shromáždění SVJ
 • Sledování finančních toků domu a upozorňování na rizika

ÚČETNICTVÍ 

 • Vedení podvojného účetnictví v souladu se zákonem a předpisy  
 • Kontrola úhrad závazků a pohledávek
 • Vedení personální a mzdové agendy 
 • Zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • Proplácení mezd včetně odvodů  na příslušné instituce
 • Přehledy pro zdravotní pojišťovny a SSZ
 • Vyúčtování výnosů a nákladů na správu domu
 • Sestavení roční uzávěrky a předání příslušných dokladů na rejstřík

TECHNICKÁ SPRÁVA

 • Vstupní prohlídky nemovitosti, včetně zprávy o technickém stavu domu 
 • Preventivní, pravidelné prohlídky domu
 • Vedení technické dokumentace
 • Poskytování činnosti domovníka v rámci správy
 • Evidence a zajištění pravidelných revizí 
 • Zajištění porevizních a jiných drobných i rozsáhlých oprav
 • Zajištění poptávkového řízení dodavatele
 • Desinsekce a deratizace domu
 • Inspekce střech a okapových žlabů dronem
 • Měření úniku tepla termokamerou
 • Monitoring dešťových svodů

Každé nemovitosti poskytujeme komplexní servis s péčí řádného hospodáře. 

STAVEBNÍ ÚPRAVY

 Poptávkové řízení vhodného projektanta a zhotovitele, dle požadavků SVJ. Zajištění nezávislého stavebního dozoru a potřebých smluv. Kontrola zadání a plnění sjednaných prací. Vedení fotodokumetace. 

BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Poskytování činnosti domovníka v rámci správy. Seřizování dveří, samozavíracích systémů, výměna vložek a promazávání zámků. Výměna žárovek a drobné úpravy poškození po stěhování a další. 

OPRAVY / REVIZE  

Obstarání pravidelných revizí. Elektro, plyn, požární ochrana, spalinové cesty, hromosvody, vzduchotechnika, jednotky MaR. Zajištění ostatních oprav: elektrikářské, instalatérské práce. Opravy střech, výškové, zednické a zemní práce. Truhlářské a malířské práce.

PRÁVNÍ SERVIS 

Zajištění právní pomoci pro SVJ. Vymáhání dlužných částek. Příprava podkladů pro soudní i mimosoudní vyrovnání. Spolupráce s auditory. Přezkoumání uzavřených smluv. 

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY 

Úklid společných i venkovních prostor, včetně strojového čištění podlah a garáží. Mytí oken. Údržba zeleně, sekání trávy. 

HAVARIJNÍ SLUŽBA  

Zajištění havarijního servisu 24/7 v případě nouzových situací (topení, voda, plyn). 


Fungující ekonomika domu a vytvoření prosperujícího prostředí a komfortního bydlení je náš cíl. 

Šetříme Váš čas

Přijedeme za Vámi. Rychlé, flexi jednání. Pověření přístupu k datovým schránkám. Nově vniklým SVJ pomáháme s orientací v problematice vedení. Nastavíme chod nového domu.


Šetříme Vaše peníze

Individuálně nastavíme poplatky jen za Vámi vybrané služby. Optimalizujeme výdaje, navrhujeme úsporná opatření na opravy, energie, pojištění. Pomůžeme vyřídit dotace. 

Úspora energií 

 Fotovoltaika - zařídíme instalaci společného zdroje pro výrobu elektřiny v bytových domech. Solární panely, tepelná čerpadla. 

                        

Zabezpečení / Modernizace

Zajistíme kamerové systémy pro společné prostory. Detektory kouře a plynu. Zabezpečení sklepních prostor, vchodů čipy/mobilní aplikace.  Domovní videotelefony, zvuková tabla. Dálkové indikátory vytápění a vody. 

Web stránky pro SVJ

Založíme webové stránky pro Vaše SVJ.  Pohodlná a efektivní informovanost členů. Uložení dokumentů, možnost hlasování online  

Podklady pro shromáždění SVJ

Sestavíme podklady pro rychlý průběh hlasování. Prezentační listinu, hlasovací karty, lístky. Listinu pro záznam hlasování. Formulář pro zápis výsledků 

Nově pracujeme v systému SPRÁVA ONLINE 

Přístup vlastníkům bytů i vedení SVJ k informacím pohodlně, přihlášením do online aplikacePřehledy o vedených platbách na byt, stavů měřidel, kontrola o vyúčtování služeb, přehledy o platbách z účtu SVJ a další. 

Snadná komunikace a nahlášení údajů, změn, stavů měřidel a veškerých požadavků odesláním správci online.  


Kontaktujte nás, rádi se s Vámi osobně setkáme pro nezávaznou konzultaci.